Hlavní náplní spolku je poradenská činnost v oblasti exekucí, zjištění všech věřitelů a výše dluhů, zajištění právní podpory a služeb v jednání s veřiteli a vše, co souvisí s exekucí na dlužníka. Podporujeme ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických osob, jež se ocitly v tíživé sociální situaci v souvislosti s hrozícím či probíhajícím exekučním řízením, poskytujeme odbornou pomoc a právní poradenství těmto osobám a šíříme osvětu v oblasti finanční gramotnosti a ochrany majetku fyzických osob před nekalými praktikami některých věřitelů a lichvou.

Jsme VÝHRADNĚ NEZISKOVÁ ORGANIZACE dotovaná z příspěvků a dobrovolných darů občanů a právnických společností.

ČÍM DŘÍVE ZAČNEME SPOLEČNĚ EXEKUCI ŘEŠIT, TÍM MENŠÍ BUDE VÁŠ DLUH A VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚPLNÉ ZAPLACENÍ.

...by Muchylin